Tang garden

Attribute:

เกมแนว Zen ที่จะพาคุณไปสู่ยุคทองแรกของจีน ที่ซึ่งผู้เล่นจะสร้างสวนไปเรื่อย ๆ โดยการสร้างภูมิทัศน์ วางทิวทัศน์

Categories : Boardgames

Share