Throw Throw Burrito

Attribute:

เกมปาร์ตี้ที่ทุกคนจะจับคุ่การ์ดเพื่อเก็บคะแนนกัน แต่ระวังตัวไว้ให้ดีเพราะคนในวงอาจจะใช้การ์ดให้เราต้องเอาน้องเบอร์ริโต้นุ่มนิ่มมาปาใส่กัน

Categories : Boardgames

Share