Tiny town TH มหานครย่อส่วน

Attribute:

เมื่อเราต้องรับบทเป็นนายกเทศมนตรีในเมืองเล็กๆ แห่งหนึ่ง ที่เราจะต้องหาทรัพยากรต่างๆ มาพัฒนาเมืองของเราให้กลายเป็นเมืองที่รุ่งเรืองก่อนเมืองคู่แข่งอันแสนร้ายกาจของเรา

Categories : Boardgames

Share