Ticket To Ride : Germany

Attribute:

เกมต่อรถไฟภาคใหม่ ตะลุยดินแดนประเทศเยอรมนี ให้เราได้เดินทางไปยังที่ต่างๆ ของเยอรมนี พร้อมกับระบบการเล่นใหม่ๆ ที่เพิ่มความท้าทายมากยิ่งขึ้น

Categories : Board Games

Share