ศึกสร้างเมือง Citadel TH

Attribute:

Categories : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 2-8 คน


ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 20-60 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 10 ปีขึ้นไป