เกมค้าเพชร : มหานคร

Attribute:

Categories : Board Games

Share

จำนวนผู้เล่น : 2-4 คน


ระยะเวลาการเล่น : ประมาณ 30 นาที

เหมาะสำหรับอายุ : 10 ปีขึ้นไป