AZUL Summer Pavilion Stronghold Boardgame SIAM

Last updated: 2021-07-02  | 

AZUL Summer Pavilion Stronghold Boardgame SIAM


AZUL Summer Pavilion "พระราชวังฤดูร้อน"
เกมภาค 3 ของซี่รีย์ Azul เกมรางวัล Spiel Des Jahres 2018
 

ช่วงต้นยุคศตวรรษที่ 16 พระราชามานูเอลที่หนึ่ง ได้สั่งให้ช่างฝีมือดีของโปรตุเกส สร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ หลังจากที่ได้สร้างพระราชวังเอโวร่าและซินตรา พระราชาทรงรับสั่งให้สร้าง “พระราชวังฤดูร้อน” เพื่อเป็นเกียรติแก่ราชวงศ์ แต่น่าเสียดายที่พระราชาเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนที่โครงการจะได้เริ่มสร้าง

ใน Azul Summer Pavilion ผู้เล่นจะต้องกลับไปยังประเทศโปรตุเกส เพื่อไปทำภารกิจที่ยังไม่เคยแม้แต่จะเริ่มต้น ช่างฝีมือต้องทำพระราชวังให้สวยงามและสิ้นเปลืองวัตถุดิบให้น้อยที่สุด จึงจะเป็นผู้ชนะ
 


วิธีการเล่นจะคล้ายกับ Azul ตัวหลัก แต่จะมีความซับซ้อนมากกว่า เล่นทั้งหมด 6 รอบ จบเกม ผู้ที่คะแนนมากสุดชนะ!

 

กระดานกลางใช้นับคะแนนของทุกคน 


 
    กระดานของผู้เล่นแต่ละคน           
  


#อุปกรณ์

- แผ่นกระเบื้องจะเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมจตุรัส เป็นรูปข้าวหลามตัดหรือ diamond จำนวน 6 สี สีละ 22 แผ่น รวม 132 แผ่น และกระเบื้องผู้เริ่มเล่นสีขาว 1 แผ่น

- มีกระดานกลางใช้นับคะแนน และมีพื้นที่ตรงกลางสำหรับวางกระเบื้องอีก 10 ชิ้น(จะอธิบายต่อไป)

 

- มี Tower ใช้เก็บกระเบื้องที่ใช้แล้ว

- กระดานผู้เล่นแต่ละคน จะเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่เราจะต้องตกแต่ง ทั้ง 7 แห่ง
 

- โรงงานกระเบื้อง (แผ่นกลม) 9 แผ่น
 

- มี Marker ตัวบอกคะแนนของแต่ละคน / Marker บอกรอบ และตัวบอกแต้มเมื่อสะสมครบ 80 แต้ม


#Setup

- เติมกระเบื้องโรงงานละ 4 ชิ้น พร้อมวางกระเบื้องขาวที่กลางโต๊ะ
(ผู้เล่น 2 คนใช้ 5 โรงงาน / 3 คน ใช้ 7 โรงงาน / 4คน ใช้ 9 โรงงาน)

- เติมกระเบื้องในพื้นที่กระดานกลาง 10 ชิ้น พร้อมวาง Marker บอกคะแนนแต่ละคนที่เลข 5 และวาง Marker บอกรอบที่รอบที่ 1 (สีม่วง)
 

- สามารถเลือกเล่นกระดานด้านที่มีสี หรือ ผนังด้านไม่มีสี
 

#การเล่น จะแบ่งเป็น 3 phases


1. Phase เลือกกระเบื้องจากโรงงาน
 

จะคล้ายกับ Azul ตัวหลัก แตกต่างที่แต่ละรอบจะมี wild tile ที่จะใช้แทนสีอื่นได้ (ในรอบแรก Wild tile คือสีม่วง) การหยิบกระเบื้อง ให้เลือกหยิบ 1 สีที่ต้องการและต้องหยิบสีเดียวกันทุกแผ่นจากโรงงานที่เลือก หรือเลือกหยิบจากกองกลาง โดยสามารถเลือกหยิบ Wild tile ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ได้ครั้งละ 1 แผ่น พร้อมกับสีที่ต้องการ และนำไปวางที่ข้างกระดานรวมกับกระเบื้องที่หยิบมาจากรอบก่อนๆ (เก็บจากรอบก่อนได้ไม่เกิน 4 แผ่น)
 

และผู้ที่หยิบกระเบื้องจากกองกลางเป็นคนแรกให้หยิบกระเบื้องสีขาวไปด้วย ลด 1 แต้ม แต่จะได้เป็นผู้เริ่มเล่นในรอบถัดไป


2. Phase ตกแต่งพระราชวัง ทั้ง 7 แห่ง
 

แต่ละแห่งต้องตกแต่งตามสีบนกระดาน จำนวนกระเบื้องตามเลขที่ระบุ โดยนำมาวางเพียง 1 แผ่น ที่เหลือใส่ Tower และได้แต้มตามจำนวนกระเบื้องที่ติดกัน (ติด 1 แผ่นได้ 1 แต้ม / ติด 5 แผ่นได้ 5 แต้ม) 
 

ส่วนห้องตรงกลาง (ดาวแฉกสีน้ำเงินเข้ม) ให้ตกแต่งวิธีเดียวกัน เพียงแต่ แต่ละช่องจะต้องเป็น กระเบื้องคนละสี เท่านั้น โดยจะเลือกวางสีใดก่อนหลังก็ได้


ยังไม่จบ Phase 2 จะเห็นว่า ในกระดานมีช่องระหว่างพระราชวัง มีสัญลักษณ์ 3 ชนิด คือ
 

1. เสาพระราชวัง หากสามารถแต่งกระเบื้องล้อมรอบเสาได้ จะได้หยิบแผ่นกระเบื้องจากกระดานกลางทันที 1 แผ่น  แล้วเก็บไว้ที่ข้างกระดานเพื่อใช้รอบหน้า


 

2. รูปปั้น  หากสามารถแต่งกระเบื้องล้อมรอบรูปปั้นได้ จะได้หยิบแผ่นกระเบื้องจากกระดานกลางทันที 2 แผ่น  แล้วเก็บไว้ที่ข้างกระดานเพื่อใช้รอบหน้า
 

3. หน้าต่าง หากสามารถแต่งกระเบื้องด้านข้างหน้าต่างได้ 2 แผ่น จะได้หยิบแผ่นกระเบื้องจากกระดานกลางทันที 3 แผ่น  แล้วเก็บไว้ที่ข้างกระดานเพื่อใช้รอบหน้า
 


 

แล้วทำการเติมกระเบื้องที่กระดานกลางให้ครบ 10 แผ่น
 

ส่วนกระเบื้องที่ยังไม่ได้ใช้สามารถเก็บไว้ใช้รอบถัดไปที่มุมกระดานทั้ง 4 มุม เก็บไว้ได้เพียง 4 แผ่น ที่เหลือให้ทิ้งที่ Tower พร้อม ลดแต้มตามจำนวนที่ทิ้ง
 

จากนั้นจะเป็นตาของผู้เล่นทางซ้ายมือ เล่นแบบเดิมต่อไปเรื่อยๆ ผู้เล่นสามารถขอผ่านได้ โดยจะไม่สามารถหยิบเพิ่มได้อีกในรอบนี้ จนทุกคนเลือกที่จะไม่หยิบกระเบื้อง จึงจะเป็นการจบรอบ
 

3. Phase เตรียมเริ่มเล่นรอบใหม่

 

- เติมกระเบื้อง ในทุกช่องโรงงาน โรงงานละ 4 แผ่น 
  -เลื่อน Marker บอกรอบเป็นรอบถัดไป (สีของ Wild tile เปลี่ยนเช่นกัน)


เล่นทั้งหมด 6 รอบเป็นอันจบเกม และมีโบนัสท้ายเกม 2 อย่างคือ


1. ถ้าเติมกระเบื้องผนังสีๆได้เต็มจะได้โบนัส ดังนี้
ม่วง       20 แต้ม
เขียว     18 แต้ม
ส้ม        17 แต้ม
เหลือง    16 แต้ม
ฟ้า         15 แต้ม
แดง       14 แต้ม
ผนังกลางที่เติมหลากสี ได้ 12 คะแนน
 

2. ถ้าเติมกระเบื้องบนเลขใดเลขหนึ่งได้ครบทุกแห่ง ก็จะได้โบนัส ดังนี้
เติมบนช่องเลข 1 ได้ครบทุกที่ ได้ 4 แต้ม
เติมบนช่องเลข 2 ได้ครบทุกที่ ได้ 8 แต้ม
เติมบนช่องเลข 3 ได้ครบทุกที่ ได้ 12 แต้ม
เติมบนช่องเลข 4 ได้ครบทุกที่ ได้ 16 แต้ม

 

 

 Variant Play กฎพิเศษ


- ให้พลิกกระดานผู้เล่นเป็นด้านไม่มีสี
 

ทุกอย่างเล่นเหมือนกฎปกติ เพียงแต่
 

"สามารถเลือกได้ว่าผนังแต่ละแห่ง ทั้ง 7 แห่ง เราจะเติมให้แห่งไหนเป็นสีเดียวกันทั้งหมด หรือ เลือกเติมแห่งไหนเป็นคนละสีทั้งหมด ก็ได้"
 

 

จบแล้วกับวิธีการเล่น Azul Summer Pavilion "พระราชวังฤดูร้อน"
หากชอบสามารถสั่ง Pre-order ได้ที่
 

The Stronghold SIAM :
Gateway to Board Games
 

ชั้น2 ลิโด้ สยามสแควร์
เปิดทุกวัน 12:00-23:00 น.
 

FB : Strongholdbg
Line@ : @Strongholdbg
Tel : 098-079-7879